Wijkraad Brink & Orden


Extra nieuwsbrief januari 2018

Als Wijkraad Brink & Orden willen we opkomen voor het leefklimaat en de leefbaarheid in de wijk Orden, Brinkhorst, Driehuizen en Waterloo. We zijn er voor de belangen van de inwoners van onze wijk. Maar wij kunnen dat niet alleen. Heeft u ideeën, suggesties, klachten, nieuws, activiteiten, meldt het ons! Mailadres van de wijkraad: wijkraad@brinkenorden.nl
 

Update parkeerproblemen Apenheul

De Wijkraad heeft in de afgelopen jaren regelmatig gesprekken gehad met de gemeente over de verkeer- en parkeerproblemen ten gevolge van o.a. de Apenheul. We hebben u hierover geïnformeerd in de afgelopen nieuwsbrieven.
Half augustus 2017 hadden we naar aanleiding van een door ons ingediend bezwaar tegen de verlening van de vergunningen voor twee terreinen bij AGOVV een bijeenkomst met de onafhankelijke bezwarencommissie. Daar heeft o.a. de wijkraad haar bezwaren toegelicht.
De bezwarencommissie heeft daaropvolgend een advies gegeven aan het college van B&W.  Half januari zijn wij geïnformeerd over de inhoud van dit advies.
 
Onze bezwaren zijn ongegrond verklaard.
In het kort luidt de toelichting:
  • Er is sprake van een tijdelijke voorziening van maximaal 5 jaar
  • Er is een beperking van maximaal 60 dagen per seizoen
  • Het algemene belang prevaleert boven die van de door bezwaarden ingediende belangen
  • Het is niet in strijd met het bestemmingsplan Apeldoorn-West
  • Het gaat niet ten koste van flora en fauna. Bovendien is er sprake van een omkeerbare situatie.
 
Uiteraard zijn we teleurgesteld over deze uitspraak.  Maar we zijn nog méér verbaasd dat er totaal niet wordt ingegaan op de door ons ingediende bezwaren, waar het gaat om veiligheid van bewoners en bezoekers en  om de gezondheid en  welzijn van de omwonenden.  Tja, dat is nu eenmaal niet te vatten in wetsartikelen…
De Harpweg, die leidt naar de parkeervelden,  is  niet geschikt voor in- en uitgaand autoverkeer en  voetgangers.  Bovendien geeft de gemeente al jarenlang aan dat er een structurele oplossing gezocht zal worden voor het verkeer- en parkeerprobleem in Apeldoorn-West.
 
Voorlopig laten we dit even op ons inwerken en gaan we binnen de wijkraad overleggen of en welke verdere stappen zullen worden ondernomen.
 

Inbraakpreventie ‘Alert in de wijk’

Een woninginbraak is een ingrijpende gebeurtenis. Help mee om te voorkomen dat uzelf of uw buren het slachtoffer worden. Doe mee aan de training “Alert in de Wijk!”
 
Beste bewoner,
 
De gemeente Apeldoorn wil blijven horen bij de top drie van de veiligste grote gemeenten in Oost-Nederland. In de eerst helft van 2017 is het aantal inbraken/diefstallen in/rond woningen gedaald van 354 naar 311 ten opzichte van de eerste helft van 2016. De daling van diefstallen/inbraken in schuurtjes/garages/boxen nam het sterkst af. 
 
De gemeente organiseert een training ‘Alert in de Wijk’. Doe mee aan deze speciale training om verdachte situaties in uw wijk te herkennen en leer hier veilig mee om te gaan. De gemeente draagt de kosten van de training.
 
Wat leert u?
 
Waar kunt u op letten als u buiten bent? Hoe kunt u zien wie een bewoner of een bezoeker is en wie kwade bedoelingen heeft? In twee uur krijgt u antwoord op deze vragen. U leert van Rick Bolink het verschil te zien tussen iemand met goede bedoelingen en iemand die kwaad wil. U leert waar u op moet letten en hoe u hierop het beste kunt reageren.
 
Trainingsavond
 
De training wordt voor bewoners in verschillende wijken georganiseerd. Er worden in totaal in 2018 twee avonden georganiseerd en u kunt zich voor één avond aanmelden.
 
Dinsdag 6 februari: de Groene Hoven, Koninginnelaan 280 Apeldoorn voor bewoners Noord-West
 
 Programma:
 
19.00 uur: ontvangst met koffie / thee
19:30 uur: start training Alert in de Wijk
22.00 uur: afsluiting training
 
Aanmelden
 
Om van te voren duidelijkheid te hebben over het aantal personen die aanwezig zijn verzoeken wij u zich aan te melden voor de trainingsavond voor uw wijk. 
Dat kunt u doen via https://fd10.formdesk.com/apeldoorn/alert-in-de-wijk
Wij hopen u bij de training te mogen begroeten.
 

Oefening met helikopters in Oost-Nederland 5 t/m 23 februari

Van 5 t/m 23 februari (op weekdagen) trainen de helikopters van de Koninklijke Luchtmacht samen met militairen van de Koninklijke Landmacht tijdens de oefening HWIC/TAC NL in het oosten van Nederland.
Tijdens deze oefening vliegen de helikopters vanaf vliegbasis Deelen en trainen de helikopterbemanningen o.a. het vliegen onder verhoogde dreiging en worden vliegers en loadmasters opgeleid tot wapeninstructeurs.
 
Om veilig te kunnen opereren in een missiegebied trainen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. Een groot deel van training vindt plaats in simulatoren, echter zal een deel altijd in praktijk beoefend moeten worden. Doel van oefeningen is om vliegers van helikopters gedegen en professioneel voor te bereiden op missies en inzet in binnen- en buitenland.
 
Voor deze oefening wordt er samen met militairen van de Landmacht vanaf vliegbasis Deelen gevlogen onder de naam HWIC (Helicopter Weapon Instructor Course)/TAC NL op weekdagen in de periode van 5 t/m 23 februari. Helikopters kunnen op zeer lage hoogte vliegen. Doel van de oefening is om vliegers van Apache, Cougar en Chinook helikopters 'onder hoge dreiging' gedegen en professioneel voor te bereiden op missies en inzet in binnen- en buitenland. Om dit mogelijk te maken is de Luchtmobiele Brigade aanwezig om het grondoptreden te verzorgen. Ook worden vliegers en loadmasters opgeleid tot wapeninstructeurs.
 
Klachten
Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel belang voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties. Het kan zijn dat omwonenden toch overlast ondervinden, bijvoorbeeld van de vliegbewegingen. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via www.luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is ook het gratis telefoonnummer
0800 - 0226033 bereikbaar.
 
Omwonenden mailing
Wilt u op de hoogte blijven van de oefeningen en activiteiten van de helikopters van de Koninklijke Luchtmacht in uw regio? Stuur ons dan een e-mail met daarin uw naam, emailadres en woonplaats, zodat wij u kunnen aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dit kan naar DHC.SVC@mindef.nl.
 
Meer informatie over vliegbewegingen:
Kunt u lezen op de website van defensie.
Twitter: @Kon_Luchtmacht
FaceBook: @Luchtmacht
 

Publicatie Ontwerp-bestemmingsplannen Parapluherziening begeleid wonen (digitale en analoge plannen)

De gemeente Apeldoorn heeft een parapluherziening voor bestemmingsplannen in voorbereiding. Hierin wordt meegenomen ''de afschaffing van de zogenaamde twee woningen regel m.b.t. begeleid wonen in bestemmingsplannen''. Het ontwerp-bestemmingsplan Parapluherziening begeleid wonen ligt voor iedereen tussen 18 januari en 28 februari ter inzage. Dit plan is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via www.apeldoorn.nl/inzage.

U kan uw eventuele zienswijze tot uiterlijk 28 februari a.s. indienen   
Uw wijkraad beraadt zich om een zienswijze in te dienen.
© *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|* *|END:IF|*

Bekijk deze email in uw browser    Afmelden    Voorkeuren aanpassen 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*