Wijkraad Brink & Orden
 

Nieuwsbrief november 2018

Als Wijkraad Brink & Orden willen we opkomen voor het leefklimaat en de leefbaarheid in de wijk Orden, Brinkhorst, Driehuizen en Waterloo. We zijn er voor de belangen van de inwoners van onze wijk. Maar wij kunnen dat niet alleen. Heeft u ideeën, suggesties, klachten, nieuws, activiteiten, meldt het ons! Mailadres van de wijkraad: wijkraad@brinkenorden.nl


Plan voormalige Karwei-locatie een nieuwe Lidl te bouwen

Het voormalige Karwei-complex staat inmiddels 12 jaar leeg en staat flink te verpauperen. De wijkraad is mede betrokken in het overleg voor het plan voor nieuwbouw.

Bouwbedrijf Nikkels, de Lidl en de gemeente w.o. de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, zijn bezig met het ontwerp van het winkelgebouw en de parkeerplaats. Het plan voorziet in een gebouw met gevels van glas, metselwerk en hout. Mogelijk komt er groen voor het houten gevelgedeelte langs de Asselsestraat. Er is geen sprake van een eentonig gemetseld gebouw.

Het plan voorziet in de sloop van de oude gebouwen van de voormalige Karwei. De woningen aan de zuidzijde van de Asselsestraat tussen de Beatrixlaan en de Hoefweg zullen ook gesloopt worden. Op de hoek Asselsestraat-Beatrixlaan zijn 2 appartementen boven de Lidl gepland.

Op 16 oktober 2018 hebben de huidige eigenaar (Bouwbedrijf Nikkels) en de Lidl een informatieavond georganiseerd om de voorliggende plannen te presenteren aan de buurt en andere belangstellenden.

Uw wijkraad is verheugd dat er een plan is om het verwaarloosde complex van voormalig Karwei te vervangen door nieuwbouw.
Wel is de wijkraad kritisch ten aanzien van de verkeerssituatie ten gevolge van dit plan (onder meer parkeren, en laden en lossen) en ten aanzien van de verkeersdrukte op de Beatrixlaan.  Tevens beseffen we dat er zich in de directe omgeving van deze locatie reeds enkele supermarkten bevinden, maar soms is een niet ideale oplossing beter dan geen oplossing. Het is aan de gemeente(-raad) om de verantwoordelijk voor haar detailhandelsbeleid nadere invulling te geven.

 

Parkeersituatie  Ritbroekdwarsstraat / Beatrixlaan

Het parkeren op de Ritbroekdwarsstraat is voorbehouden aan vergunninghouders. Dit wordt met een officieel bord vanaf de toegangsweg naar het Cortenbosch Collega aangegeven.De commissie Verkeer van de wijkraad werd door een omwonende benaderd vanwege geparkeerde auto’s op de Ritbroekdwarsstraat, tussen de Beatrixlaan en de toegangsweg naar het Cortenbosch College. Hierdoor zijn er af en toe gevaarlijke situaties ontstaan, mede vanwege het auto- en fietsverkeer vanaf de school.

Als commissie hebben wij contact opgenomen met de verkeersdeskundige van de gemeente. Deze heeft een en ander voor ons uitgezocht.

De reactie vanuit de gemeente:

In principe zou men voor het begin van het vergunningengebied mogen parkeren, maar het is niet toegestaan om binnen 5 meter van  een kruispunt te parkeren. De toegangsweg naar de school wordt ook als kruispunt gezien. Hier is dus sprake van twee kruispunten, die vlak na elkaar zijn gelegen. Op grond daarvan is het parkeren op de Ritbroekdwarsstraat vanaf de Beatrixlaan tot het feitelijke begin vergunningsgebied wettelijk niet toegestaan.

De gemeente heeft ons toegezegd via THOR te gaan handhaven.  Wij nemen aan dat deze minder gewenste situatie hiermede wordt opgelost.

Oproep

Over het jaar 2018 verwacht het bestuur dat de inkomsten (vnl. subsidie) hoger zullen zijn dan de uitgaven, hetgeen leidt tot een overschot. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een deel van dit overschot te bestemmen voor projecten met een algemeen belang in ons wijkraadsgebied. Het bestuur vraagt nu aan u om mee te denken en eventuele ideeën in te zenden. Het zou fijn als u bij het ingediende idee ook een indicatie van de kosten kan geven. Heeft u ideeën graag mailen naar wijkraad@brinkenorden.nl.
 

Bouw Spartahof door de heer C van der Meer

Het leek er niet op, een beetje saai misschien, toch had het iets, het nog onbebouwde stuk grond van de oude Spartafabriek. Het verveelde nooit om vanuit het appartement naar het ruige toekomstige bouwterrein te kijken. Er was sprake van een voortdurende metamorfose.

In de lente kwamen her en der nieuwe bremstruiken boven de grond, oude exemplaren werden groter en groter. Voordat je er erg in had, veranderden de groene houtige takken in een uitbundige gele bloemenzee, die  fel afstak tussen het hoge gras en opkomend riet.
Teunisbloemen namen in de loop  van de zomer met grote bloemen op ranke stelen de taak van  gele fakkeldrager over. Dankzij het wijde zicht op de bomen langs de Driehuizerspreng beleefde je vier seizoenen van dichtbij. Het avondrood boven de bomen, hoe mooi kon het zijn.

Verder lezen klik hier->Bouw Spartahof door C vd Meer
 

Bouw Spartahof vordert gestaag

Hieronder nog een paar fotoś van de bouwplaats.


 


Gemeenteraad 15 november - vliegverkeer Lelystad Airport

Op 15 november praat de raad onder andere over de ontwikkelingen in vliegverkeer in en om Apeldoorn (Lelystad Airport) en het initiatiefvoorstel Nieuwe Kaders Woningbouw. U bent van harte welkom in het stadhuis, Marktplein 1, Apeldoorn. Zie ook https://www.apeldoorn.nl/ter/gemeenteraad_apeldoorn/gr-politieke-markt.html 
© *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|* *|END:IF|*

Bekijk deze email in uw browser    Afmelden    Voorkeuren aanpassen 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*