Wijkraad Brink & Orden
 

Nieuwsbrief maart 2019

Als Wijkraad Brink & Orden willen we opkomen voor het leefklimaat en de leefbaarheid in de wijk Orden, Brinkhorst, Driehuizen en Waterloo. We zijn er voor de belangen van de inwoners van onze wijk. Maar wij kunnen dat niet alleen. Heeft u ideeën, suggesties, klachten, nieuws, activiteiten, meldt het ons! Mailadres van de wijkraad: wijkraad@brinkenorden.nl
 

Nieuw kunstwerk Spartahof

Sinds kort is onze wijk verrijkt met een modern kunstwerk. Het kunstwerk kreeeg de volgende tekst mee.
"Waar de naam 'Spartahof' vandaan komt, zullen we niet snel vergeten. Een blijvende herinnering aan de fietsfabriek Sparta, in de vorm van gestileerde fietsen is op de kopgevel geplaatst. Het geeft een mooi aanzicht van deze nieuwe wijk"


Uitnodiging Eigenwijks Orden 26 maart


Werkzaamheden aan de Europaweg

Speciaal voor de wijkbewoners die via de Europaweg richting Ugchelen met hun auto zouden willen rijden is het volgende van belang.

Vanaf a.s. woensdag 13 maart zal de kruising Ugchelsegrensweg naar de Europaweg volledig worden afgesloten. In de huidige situatie is de doorstroming rondom de verkeerslichten op de Europaweg onvoldoende, waardoor dit heeft tot veel overlast in Apeldoorn geleid. Om dit nu te voorkomen is ervoor gekozen om de kruising Europaweg Ugchelsegrensweg af te sluiten.

Gedurende de werkzaamheden kunt u omrijden via de Hoenderloseweg of via de Ugchelseweg en Laan van Westenenk. Wij hopen hiervoor op uw begrip. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden de Europaweg wel veilig oversteken.

Hulpdiensten hebben bij noodgevallen altijd toegang tot het werkvak.
De werkzaamheden aan de kruising Ugchelsegrensweg worden naar verwachting op vrijdag 26 april afgerond. Mochten de werkzaamheden sneller verlopen dan verwacht, dan zal de Ugchelsegrensweg eerder worden opgesteld voor het verkeer.
 

Start bouw op het terrein van het voormalige Juliana-ziekenhuis

De bouw van  zorggebouwen op de Juliana locatie zijn gestart. Op de foto’s kan u zien dat de begane grondvloer is aangebracht. De bouw van grondgebonden woningen wordt binnenkort verwacht. De verkoop daarvan loopt thans.
 
Deze bouwlocatie ligt in het wijkraadgebied van de Sprengen en grenst aan onze wijk aan de overzijde van de Sprengenweg.

Zicht vanaf kruispunt Sprengenweg – Pr. Beatrixlaan
Op de voorgrond de Badhuisspreng


Zicht vanaf Koning Lodewijklaan
Links op de achtergrond woningen aan de Hoogakkerlaan
Rechts ziet u het Westpoint en de bestaande woningen aan de Sprengenweg
 

Oproep voor panelleden

Betrokken worden bij de wijk?

Wilt u meedenken over allerlei zaken die zich afspelen in uw wijk, buurt of straat?  Heeft u ideeën over verbeteringen, veranderingen of aanpassingen? Maar u heeft geen zin in vergaderen, overleggen, lange brieven of e-mails sturen? Word dan panellid bij de wijkraad Brink & Orden!

Regelmatig krijgen wij als wijkraad te maken met zaken waarover aan ons wordt gevraagd om mee te denken  of een mening of advies te geven.  Wij proberen dan zo goed mogelijk rekening te houden met de belangen van de bewoners. Soms  zijn die duidelijk, maar regelmatig verschillen die belangen.
 
Als een bewoner ons vraagt om iets te regelen voor de straat geven wij aan dat een dergelijk verzoek ondersteund moet worden door meerdere bewoners.  Bijvoorbeeld door een handtekeningenlijst.

Niet altijd gaat het op deze manier en dan proberen wij zo goed mogelijk de verschillende belangen af te wegen.  Of we dat altijd goed doen weten we niet precies.  Als er achteraf geen commentaar komt, dan zal het wel goed zijn…maar toch, we zouden liever wat beter willen weten hoe bewoners tegen bepaalde zaken aankijken.

Daarom zijn wij op zoek naar bewoners die deel uit willen maken van een panel. Hoe gaat dat in zijn werk?  Per e-mail leggen wij een kwestie aan u voor en stellen u daar wat vragen over die u kunt beantwoorden.  Dat kan gaan over een verkeerssituatie, over een groenstrook, een speelveldje,  over de (ver-)bouw van een pand,  over een parkeerterrein, over bomen, etc.

We gaan u geen vragen stellen over zaken waarop we geen invloed kunnen uitoefenen. Als de gemeente bijvoorbeeld besluit om de riolering in uw straat te vervangen, moet dat gewoon gebeuren.  We stellen ook geen vragen over de heg van uw buren of iets dergelijks.

Wij vragen weliswaar uw naam en e-mailadres, maar zullen deze niet gebruiken naar anderen toe.  Het kan wel voorkomen dat we contact met u opnemen om een toelichting te vragen.  Het is dan aan u om die wel of niet te geven.

Wij gebruiken uw antwoorden om een beter beeld te krijgen wat er leeft onder onze wijkbewoners en om dus een beter  (onderbouwd) advies te kunnen geven.  Dat betekent dus niet dat we uw mening altijd zullen volgen, want helaas, niet iedere bewoner kijkt op dezelfde wijze tegen zaken aan. U kunt ons trouwens  óók om een toelichting vragen.

Voelt u er wat voor om mee te doen?  Stuurt u dan een mail naar secretaris@brinkenorden.nl of wijkraad@brinkenorden.nl

Wij hopen op veel aanmeldingen, want hoe meer, hoe beter wij ons “ werk” voor de wijk kunnen doen!
 

1e informatieavond voor omwonenden Westpoint

Op 27 februari j.l. heeft de projectontwikkelaar BUN uit Almere de 1 e informatieavond gegeven in CODA over de plannen voor het Westpoint. Ongeveer 150 belangstellenden hebben de informatieavond bezocht. De aanwezigen zijn in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te noteren.

Het vorige plan ging uit van 98 appartementen waarvan 72 éénpersoons-appertementen. Op de begane grond zou een belangrijk deel voor commerciële doeleinden bestemd kunnen worden. Op aandringen van buurtcomité en 3 betrokken wijkraden is het vorige plan vervangen door een plan zonder kleine éénpersoonsappartementen maar met 94 meerkamer-appartementen waarbij de begane grond ook zal worden bewoond. Daarnaast wordt ook gesproken over een variant met een deel zorgwoningen. In de kelder komen 28 parkeerplaatsen, fietsenstalling en techniek. Uit de gemaakte opmerkingen zijn hieronder een aantal genoteerd:
  • Behoefte aan iets als een winkel met daarin een pin-automaat
  • Voorkeur voor een variant met zorgwoningen
  • Voorkeur voor minder maar grotere appartementen
BUN en gemeente gaan in overleg in hoeverre tegemoet gekomen kan worden aan de gemaakte opmerkingen. Daarna wordt –waar mogelijk- de plannen aangepast. Vervolgens volgt er een 2e informatieavond waarvoor buurtbewoners opnieuw worden uitgenodigd. Ook dan kunnen er weer reacties worden gegeven. Nadat die reacties verwerkt zijn en de gemeente het plan heeft goed gekeurd volgt volgens huidig voornemen een gezamenlijke procedure voor bestemmingsplanwijziging en verlening omgevingsvergunning. BUN heeft een ambitieus voornemen om nog voor het eind van dit jaar te starten met de werkzaamheden.


Impressie vernieuwd Westpoint
 

Transferium?

Het verkeer- en parkeerprobleem West-Apeldoorn speelt al vele jaren. Het is bijna een constante kwestie in de besprekingen tussen wijkraden (Brink & Orden, Berg & Bos, de Sprengen) en de gemeente.

De gemeente heeft de neiging het te verkleinen tot een parkeerprobleem voor de bezoekers van de Apenheul en meent een oplossing gevonden te hebben door oefenvelden van AGOVV tijdelijk (tot 2022)  te gebruiken als parkeerplaats. Daarna zal een structurele oplossing gevonden moeten zijn.

Eind 2017 is een projectgroep met een externe projectleider gestart waarbij alle stakeholders (waaronder uw wijkraad) betrokken zijn.  De bedoeling was om middels een speciale methode een zo objectief mogelijke oplossing te vinden. Er is vergaderd, er zijn lange lijsten ingevuld en besproken. Er zou een excursie georganiseerd worden naar een transferium in het land.

Vanaf de zomer 2018 hebben wij niets meer vernomen over het project. In januari dit jaar kregen we het bericht dat de projectleider niet meer in functie was en dat er een andere projectleider is aangesteld. De projectgroep gaat alle opties voor een eventuele oplossing (wederom) opnieuw bekijken en “we houden u op de hoogte”.

Dit verbaasde ons zeer en het baart ons zorgen. Hebben we voor niets besprekingen gehad, uitgangspunten beoordeeld en lijsten ingevuld? Een gesprek, op ons verzoek, met de nieuwe projectleider en een verkeersdeskundige van de gemeente leverde ons geen nieuwe zaken op, behalve dat hoogstwaarschijnlijk vóór de zomer een advies aan de gemeenteraad gegeven zal worden.

Wij weten niet welke richting dit advies zal gaan. Wel weten we dat, als men zou adviseren om de tijdelijke oplossing (parkeren op de oefenterreinen) tot een permanente te maken, wij alles in het werk zullen stellen om dit tegen te houden. Want dit is géén structurele oplossing voor het verkeersprobleem. Door het zeer warme weer van de afgelopen zomer is het met de verkeersdrukte meegevallen, maar bij grote drukte van bezoekers voor de Apenheul (en over een paar jaar voor het Loo) ontstaan er grote verkeersstromen en files in onze woonwijk die veel oponthoud en nog erger, fijnstof veroorzaken. En fijnstof is zéér slecht voor onze gezondheid. Een transferium aan de rand van de stad waarbij gebruik wordt gemaakt van bussen die rijden op waterstof, is in onze ogen een betere én haalbare oplossing.

“We zijn een stad aan het worden” zei één van de vorige wethouders. Mee eens.  Een stad die vraagt om een oplossing die een stad waard is! 
© *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|* *|END:IF|*

Bekijk deze email in uw browser    Afmelden    Voorkeuren aanpassen 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*